23 januari 2013

Mera ull färgad med ticka

Den här ullen var så klistrig att den nästan inte gick att karda. Jag menar den också blev färgad av en ticka, säkert något liknande som grantickan. Efter spelullen hade fått färg så blev den lagd i amoniakbad. Jag borde nog dragit isär lockarna bättre allra redan när jag torkade ullen.

16 gram/ 30 meter ( 186 m/hg) tretrådig kardad spelull

Inga kommentarer: