4 juli 2013

Rödskivig spindling (2)

Detta färgbadet blev också avsilat av svamparna som fick ligga och dra i en ny omgång ammoniakvatten efter första avsilningen. Konstig nog blev det mera färg på denna. Kanske för jag nu mätte ph med strips? Oansett fick spelullen ett uppkok och fick stå ochh sjuda några timmar. Ullen, som var förbetad med alun/vinsten, fick kallna i kastrullen över natten.

54 gram/ 112 meter ( 192 m/hg ), tvåtrådig spelull

Färgbad två er till vänster.

Rödskivig spindling (3)

Det här är det första, lite sura badet. Jag hade ner min betade ull i färgbadet från färgning 2 (som var avsilad utan uppkok tilsammans med resterna från det första), och lät den ligga över natten. Så fick ullen ett uppkok. Ullen har sen legat och svalnat i ett efterbad med ättiksvatten. Eftersom ammoniak dunstar bort vid uppvärmning tror jag inte det var mycket kvar av den i färgbadet.

162 meter/ 88 gram (184 m/hg) tvåtrådig spelull

Surt färgbadet till vänster, basiskt färbad till höger.