4 juli 2013

Rödskivig spindling (3)

Det här är det första, lite sura badet. Jag hade ner min betade ull i färgbadet från färgning 2 (som var avsilad utan uppkok tilsammans med resterna från det första), och lät den ligga över natten. Så fick ullen ett uppkok. Ullen har sen legat och svalnat i ett efterbad med ättiksvatten. Eftersom ammoniak dunstar bort vid uppvärmning tror jag inte det var mycket kvar av den i färgbadet.

162 meter/ 88 gram (184 m/hg) tvåtrådig spelull

Surt färgbadet till vänster, basiskt färbad till höger.

Inga kommentarer: