4 januari 2014

Blodspindling (3)

Det sista garnet från spælull som jag färgade med blodspindling. Det här är karderesterna från det basiska färgbadet. Garnet har jag spunnit med små framåtdrag och verkligen försökt plocka bort nupper men det var inte så enkelt.

35 gram/ 85,5 meter (244m/hg) tvåtrådig kardad spælull

Cortinarius sanguineus, Bloodred Webcap mushroom, were supposed to bring some red colour to wool. My dye as written before turned out strongly orange, I tried both one alkaline dye, with household ammonia, and an acid dye, with vinegar added. In all I got four small yarns, 135 grams, from my four grams of dried mushrooms.

Inga kommentarer: