9 december 2013

Ett till Crepe garn (2)

Jag hade ju inte tömt spolarna helt så jag spann lite ny pelsull och tvinnade ihop ett nytt Crepe garn. Ja, den här gången tvinnade jag, dubbelt så mycket som sist vill jag tro eller i varje fall hoppas. Och nu ser det mycket bättre ut. Dubbel så hård tvinning är just dubbel så hård. Det som är svårast att veta tycker jag är när jag har tvinnat tillräckligt när jag tvinnar ‘tillbaka’ igen, alltså lagar tretrådigt. Tycker nog jag lyckades ganska bra den här gången.

167 gram/ 302 meter (181 m/hg), tretrådig Crepe tvinnat garn av spælull/ pelsull

Tvinningen är mycket tätare, det syns redan på spolen, ränderna ligger mycket tätare ihop.

Och färgen blev helt annorlunda när jag tvinnade tillbaka åt motsatt håll med den sista grönaktiga tråden.

Bägge Crepegarn tvättade vid sidan av varandra. Det blåaktiga (till höger) är det första garnet men lösare tvinning.

Det första garnet ser mjukare ut men det andra garnet är snyggare, mer riktig vill jag tro.

Inga kommentarer: