6 februari 2016

Lupin

Lupinblomster, färgad på grå höstull. “lupin, bad 2, m/ ättika och två järnnubbar” har jag skrivit på lappen. Färdig med den färgade spælullen från –12 kan jag nu gå lös på höstullen. Ullen som är riktig sammanfiltad och blir full med noppror när jag kardade den. Därför har jag först tesat isär lockarna så mycket jag klarat, sedan kardad några rundor med handkardorna innan jag kammade ullen och drog ut mina små tops. Ungefär hälften av ullen blev slängd, nopprig och oanvändbar.

25 gram/ 50 meter (201 m/hg) tvåtrådig höstull

Inga kommentarer: